Raporty EBI

2022

EBI 1/2022 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku

-EBI 2/2022- Ogłoszenie ZWZ

-EBI 3/2022 – Oświadczenie DPSN

-EBI 4/2022 – Raport kwartalny 2Q 2022, załącznik: Raport 2Q 2022 HiProMine S.A.

EBI 5/2022 – Uchwaly WZA,  załącznik: Uchwały podjęte podczas obrad ZWZ 17 08 22 

-EBI 6/2022 – Raport kwartalny 3Q 2022

-EBI 6/2022 – załącznik Raport 3Q 2022 HiProMine S.A.

-EBI 7/2022 – Rejestracja zmian w Statucie

-EBI 7/2022 – Załącznik 1: Statutu Spółki – tekst jednolity 2022.05.16

-EBI 7/2022 – Załącznik 2: Statutu Spółki – tekst jednolity 2022.10.19

-EBI 8/2022 – Incydentalne naruszenie obowiązków

-EBI 9/2022 – Ogłoszenie NWZ

-EBI 10/2022 – Uzupełnienie NWZ

-EBI 11/2022 – Protokół z NWZ

2023

EBI 1/2023 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku

-EBI 2/2023 – Emisja N

-EBI 3/2023 – Incydentalne naruszenie obowiązków

-EBI 4/2023 – Raport_4Q_2022_HiProMine_S.A.

-EBI 5/2023 – podsumowanie emisji akcji serii N

-EBI 6/2023 – Oddelegowanie Członka RN

-EBI 7/2023 – Oddelegowanie Członka RN – KOREKTA

-EBI 8/2023 – Rejestracja zmian w Statucie

-EBI 9/2023 – Zmiana terminu publikacji

-EBI 10/2023 – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

-EBI 11/2023 – Raport roczny za 2022

-EBI 12/2023 – Ogłoszenie ZWZ

-EBI 13/2023 – Raport kwartalny 1Q 2023

-EBI 14/2023 – Powołanie członka Zarządu

-EBI 15/2023 – Powołanie członka Rady Nadzorczej

-EBI 16/2023 – Uchwały podjęte na ZWZ

-EBI 17/2023 – Zmiana terminu publikacji

EBI 18/2023 -Raport kwartalny 2Q 2023

EBI 19/2023 -Wypowiedzenie umowy AD

-EBI 20/2023 – Ogłoszenie NWZA

-EBI 21/2023 – Uchwały podjęte na NWZ

-EBI 22/2023 –Raport kwartalny 3Q 2023

-EBI 23/2023 –Powołanie członka RN 

-EBI 24/2023 –  Ogłoszenie NWZ

2024

-EBI 01/2024 –Uchwały podjęte na NWZ

-EBI 02/2024 – Powołanie i odwołanie członka RN

-EBI 03/2024 – Rejestracja zmian w Statucie

-EBI 04/2024 – Harmonogram publikacji raportów okresowych za Q4_2023 oraz Q’rly 2024

-EBI 05/2024 – Raport kwartalny 4Q 2023

EBI 06/2024 – Stosowanie dobrych praktyk

-EBI 07/2024 – korekta raportu 06/2024

– EBI 09/2024 – Zmiana terminu publikacji

-EBI 10/2024 – Raport roczny 2023

-EBI 11/2024 – Ogłoszenie ZWZ

-EBI 12/2024- Zmiana w składzie Zarządu

Hipromine

Łączymy zrównoważoną, bliską naturze hodowlę owadów z nowoczesną technologią. Wprowadzając na rynek alternatywne dla tradycyjnego białko bezkręgowców, realizujemy misję ograniczenia marnotrawstwa żywności, ograniczając degradację środowiska.

Kontakt

HiProMine S.A. ul. Poznańska 12F 62-023 Robakowo

Dane firmy

REGON: 361521251

KRS: 0000556957

NIP: 1132889689

Kapitał zakładowy:  887 261 PLN

Kapitał wpłacony:  887 261 PLN

Ład korporacyjny

Prezes Zarządu
Tadeusz Sudoł

Członek Zarządu
Damian Józefiak

RELACJE INWESTORSKIE

Skip to content