Poznaj HiProSoil

Jesteśmy jedynym w Polsce i jednym z nielicznych w Europie producentów frassu owadziego Hermetia Illucens (Black Soldier Fly).

Frass z owadów (Hermetia illucens) jest nawozem organicznym o szerokim zastosowaniu: zarówno w profesjonalnych uprawach rolniczych, sadowniczych, warzywniczych jak i trawnikach oraz roślinach ozdobnych.

Badania naukowe prowadzone między innymi na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu potwierdziły wysoki potencjał frassu jako materiału nawozowego, dostarczającego roślinom szeroką gamę zarówno Makro jak i Mikro składników. Dodatek frassu pozwala na powolne (naturalne) uwalnianie składników pokarmowych zapewniających ich efektywne wykorzystanie.

Reforma prawodawstwa Unii Europejskiej (UE) przeprowadzona w 2021 roku dopuszcza stosowanie frassu jako nawozu organicznego. Obecne przepisy definiują ,,frass” jako: „mieszaninę odchodów pochodzących od owadów gospodarskich, podłoża pokarmowego, części owadów gospodarskich oraz martwych jaj o zawartości martwych owadów gospodarskich nie większej niż 5 % objętości i 3 % masy”. Definicję frassu zawiera Rozporządzenie Komisji UE 2021/1925.

Posiadamy decyzję MRiRW dopuszczającą nawóz HiProSoil do obrotu handlowego w Polsce.

Zalety frassu:
 • Nowość na rynku
 • Nawóz organiczny w 100% naturalny – dieta owadów składa się wyłącznie z komponentów pochodzenia roślinnego
 • Biostymulator – Wysoka zawartość chityny ma działanie biostymulujące jako czynnik uodparniający rośliny na stres suszy i skrajnych temperatur (stres biotyczny i abiotyczny).
 • Wysoka zawartość składników – Nawóz zawierający makro i mikroelementy szczególnie istotne do rozwoju systemu korzeniowego oraz fotosyntezy roślin.
 •  Bezpieczny dla środowiska – Materia organiczna w 100% przetworzona przez organizmy proste (cechy kompostu)

HiProSoil – nawóz na bazie frassu owadziego dopuszczony do obrotu w UE.

Zapraszamy do współpracy partnerów B2B zainteresowanych:

·       Wprowadzeniem Frassu owadziego jako uzupełnienie portfolio produktów pod marką własną

·       Użyciem frassu jako komponentu wzbogacającego oferowane produkty

Kontakt

frass@hipromine.com

Jesteś zainteresowany? Napisz do nas!


  Przekazanie zapytania oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez HiProMine zgodnie z RODO oraz na kontakt ze strony przedsiębiorstwa. Dane te będą wykorzystane wyłącznie w sposób związany z treścią zapytania

  Hipromine

  Łączymy zrównoważoną, bliską naturze hodowlę owadów z nowoczesną technologią. Wprowadzając na rynek alternatywne dla tradycyjnego białko bezkręgowców, realizujemy misję ograniczenia marnotrawstwa żywności, ograniczając degradację środowiska.

  Kontakt

  HiProMine S.A. ul. Poznańska 12F 62-023 Robakowo

  Dane firmy

  REGON: 361521251

  KRS: 0000556957

  NIP: 1132889689

  Kapitał zakładowy:  887 261 PLN

  Kapitał wpłacony:  887 261 PLN

  Ład korporacyjny

  Prezes Zarządu
  Michał Pokorski

  Członek Zarządu
  Damian Józefiak

  RELACJE INWESTORSKIE

  Skip to content