Pozyskiwanie wysokowartościowego białka z owadów

Misja HiProMine to dostarczanie klientom – producentom pasz gospodarskich i karm dla zwierząt domowych – optymalnego dla ich wzrostu i rozwoju źródła białka, stymulującego wzrost i dostarczającego energię. Innowacyjna, autorska technologia pozwala robić to na skalę przemysłową, z wykorzystaniem płynących stąd zalet polegających na skali produkcji i jej elastyczności względem potrzeb klienta. Optymalny dobór linii hodowlanych sprzyja maksymalnej efektywności wykorzystania surowców, w znaczącej części stanowiących uboczne produkty przemysłu spożywczego, na bazie których powstają wysokiej jakości produkty paszowe. Produkcja w systemie HiProMine to swoisty ekologiczny bioreaktor, którego funkcja to wydajna produkcja paszy dla zwierząt hodowlanych, a także źródło zdrowego rozwoju zwierząt towarzyszących żywionych karmą na bazie produktów HiProMine.

Cele naszego działania

  • Wyznaczanie kierunków działań w ramach ogólnoświatowego trendu ograniczania negatywnego wpływu na środowisko
  • Produkcja białka i tłuszczu na cele paszowe oraz naturalnych nawozów organicznych w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska
  • Redukcja obciążenia środowiska w porównaniu w tradycyjnymi metodami produkcji białka zwierzęcego, poprzez minimalizację zużycia wody, redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz eliminację innych nieprzyjaznych środowisku metod produkcji
  • Przyłączenie się do działań sprzyjających redukcji odłowów ryb i ich naturalnego środowiska poprzez dostarczanie produktu tworzącego alternatywę dla mączki rybnej
  • Dostarczenie realnej odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na białko zwierzęce w związku ze wzrostem liczby ludności i potrzeb żywieniowych

Twój realny wpływ na środowisko

W związku z systematycznym wzrostem liczby mieszkańców Ziemi, coraz trudniej zapewnić zapotrzebowanie na białko z jego tradycyjnych źródeł. Ponadto, tradycyjna hodowla zwierząt to jeden z większych czynników emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczenia zasobów wodnych oraz obciążenia środowiska coraz większą ilością coraz trudniejszych do utylizacji odpadów.

Jesteśmy zaangażowani w dążenia do odwrócenia tych negatywnych tendencji. Cel naszej produkcji to białko zwierzęce produkowane w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska, nakierowany na stałą redukcję emisji zanieczyszczeń, w oparciu o zasadę „zero waste” – przy możliwie oszczędnym gospodarowaniu wszelkimi zasobami. Elementem naszej misji jest także budowanie świadomości ekologicznej u naszych pracowników oraz w obrębie lokalnej społeczności.

null

Obniżenie zużycia wody

Redukcja zużycia wody o około 98% w porównaniu do wartości typowych dla produkcji wołowiny
null

Minimalna emisja CO2

Redukcja gazów cieplarnianych o około 90% względem wartości typowych dla produkcji mięsa wołowego
null

Naturalny cykl

Wspieranie naturalnego cyklu łańcucha pokarmowego – zwierzęta otrzymują naturalną paszę

Porównanie przedstawiające procent wykorzystania surowca

Owady jako bezkręgowce, nadają się do wykorzystania w 100% masy ich ciała, bez potrzeby dodatkowego przetwarzania

Porównanie zużycia wody i emisji CO2 w procesie produkcji białka Hermetia Illucens z produkcją tradycyjnego białka zwierzęcego.

Hodowla owadów jest wielokrotnie przyjaźniejsza środowisku niż hodowla tradycyjnych zwierząt gospodarskich
Hipromine

Łączymy zrównoważoną, bliską naturze hodowlę owadów z nowoczesną technologią. Wprowadzając na rynek alternatywne dla tradycyjnego białko bezkręgowców, realizujemy misję ograniczenia marnotrawstwa żywności, ograniczając degradację środowiska.

Kontakt

HiProMine S.A. ul. Poznańska 12F 62-023 Robakowo

Dane firmy

REGON: 361521251

KRS: 0000556957

NIP: 1132889689

Kapitał zakładowy:  887 261 PLN

Kapitał wpłacony:  887 261 PLN

Ład korporacyjny

Prezes Zarządu
Michał Pokorski

Członek Zarządu
Damian Józefiak

RELACJE INWESTORSKIE

Skip to content