O naszej spółce

Spółka HiProMine S.A. jest dostawcą białka pochodzącego z alternatywnych źródeł, wytwarzanego przy wykorzystaniu innowacyjnej oraz autorskiej technologii przemysłowej hodowli owadów. Oferta spółki skierowana jest głównie na rynek karm dla zwierząt domowych, gospodarskich oraz dla hodowli ryb, a także ogrodnictwa. W opinii Spółki wykorzystanie białka owadziego do produkcji pasz i materiałów paszowych stanowi rozwiązanie dla problemów współczesnego świata takich jak: relatywnie szybki wzrost liczby ludności, z którego wynika rosnące zapotrzebowanie na białko, któremu towarzyszy zjawisko powszechnego marnowania żywności, w szczególności w krajach rozwiniętych. 14 lipca 2022 r. zadebiutowała na parkiecie rynku NewConnect.

Więcej informacji o naszej spółce

Charakterystyka rynku oraz jego perspektywy

Pomimo tego, że rynek białka owadziego jest rynkiem niszowym, jego skala może wkrótce wzrosnąć za sprawą małych przedsiębiorstw rozwijających technologię związaną z pozyskiwaniem alternatywnego białka pochodzenia owadziego. Zgodnie z prognozami pochodzącymi z raportu Barclays: „Insect Protein: Bitten by the bug” rozwój tego segmentu może znacząco wpłynąć na strukturę przemysłu spożywczego, osiągając do 2030 r. wartość 8 mld USD (+24% CAGR).

Według raportu Rabobank „No Longer Crawling: Insect Protein to Come of Age in the 2020s” globalny popyt na białko pochodzenia owadziego może osiągnąć nawet 500 tysięcy ton do 2030 r., co w porównaniu do obecnego zapotrzebowania (stan na luty 2021 r.) wynoszącego 10 tysięcy ton, stanowi wzrost na poziomie +5000%. Dziewięcioletnia stopa CAGR powinna osiągnąć więc poziom około 54% r/r, co wskazuje na wczesny etap rozwoju tego rynku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: No Longer Crawling: Insect Protein to Come of Age in the 2020s

Nagły wzrost inwestycji na rynku białka owadziego został zapoczątkowany przez decyzję Unii Europejskiej o dopuszczeniu stosowania białka pochodzenia owadziego jako karmy dla ryb w akwakulturze. Inwestycje w tym sektorze osiągnęły w 2018 roku poziom 175 mln USD – były one około o 45% wyższe niż suma nakładów poniesionych w poprzednich trzech latach. Obecnie skumulowana suma ujawnionych inwestycji na rynku białka owadziego wynosi blisko 1 mld EUR.

Obecnie dopuszczone jest stosowanie tłuszczy oraz przetworzonego białka z owadów w również żywieniu zwierząt domowych, drobiu i trzody chlewnej. Prawnie uregulowane zostały także metody produkcji nawozu z odchodów owadów z przeznaczeniem do nawożenia roślin.

Strategia

HiProMine zamierza być niezależnym producentem białka owadziego oraz partnerem technologicznym dla firm przemysłowych, samorządów i producentów zwierząt hodowlanych i uprawiających rośliny zainteresowanych współpracą w zakresie redukcji marnotrawstwa żywności oraz symbiozy przemysłowej w aspekcie produkcji alternatywnych źródeł białka. W ocenie władz Spółki, rozwijana wewnątrz technologia pozwoli na hodowlę owadów i produkcję białka owadziego w prawdziwie przemysłowej skali i uzyskiwanie wystandaryzowanych produktów o wysokim poziomie parametrów odżywczych.

Przyjęty, w związku ze strategią Spółki, harmonogram zakłada rozpoczęcie budowy pierwszego wielkoskalowego zakładu produkcyjnego o nominalnej wydajności 26,4 tys. ton żywca w 2022 roku i osiągnięcie poziomu wykorzystania mocy produkcyjnych na poziomie 90% w 2023 r.

Spółka przewiduje, że w tym samym roku, po osiągnięciu popytu na swoje produkty w satysfakcjonującej skali, będzie możliwe rozpoczęcie budowy kilku kolejnych zakładów tuczu, które powinny uzyskać wykorzystanie swoich mocy produkcyjnych na poziomie min. 90% w 2025 r.

Władze spółki - rada nadzorcza

Krzysztof Domarecki

Michał Westerlich

Łukasz Wierzbicki

Marcin Woźniak

Rafał Kociszewski

Władze spółki - zarząd spółki

Tadeusz Sudoł– Prezes Zarządu

C-Level Manager z wieloletnim doświadczeniem w kierowaniu firmą, działami sprzedaży, zakładem produkcyjnym, funkcją HR. Specjalizuje się w rozwoju i wdrażaniu modeli biznesowych i strategii firm, optymalizacji procesów biznesowych i realizacji projektów wzrostu efektywności operacyjnej.

Damian Józefiak – Członek Zarządu

Naukowiec i innowator z 20-letnim doświadczeniem w badaniach i rozwoju jako transfer IP do firmy. Współautor zgłoszeń patentowych (UPRP / PCT) w zakresie pasz dla zwierząt, technologii i przemysłowej hodowli owadów. Promotor prac doktorskich i magisterskich.

Mariusz Mikołajczak – Członek Zarządu

.

NASZA STRATEGIA

Głównym profilem działalności HiProMine S.A. jest produkcja materiałów paszowych z biomasy owadów oraz produktu ubocznego tj. nawozu organicznego. Spółka zajmuje się produkcją owadów należących do gatunku Hermetia illucens na wszystkich etapach rozwoju i przetwórstwa. Spółka oferuje swoje produkty zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Obecnie odbiorcami towarów są podmioty między innymi z Niemiec, Czech, Litwy, Izraela, Japonii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Norwegii działające w branżach związanych z produkcją materiałów paszowych, a także karm i przysmaków dla zwierząt towarzyszących. HiProMine S.A. jest jedyną spółką na terenie Polski oferującą produkty pochodzenia owadziego w ilościach przemysłowych i jednym z kilku tego typu podmiotów na rynku europejskim. Produkty HiProMine cechuje bardzo wysoka jakość, stale prowadzona kontrola laboratoryjna i nadzór weterynaryjny.

Model biznesowy HiProMine S.A. ukierunkowany jest na produkcję larw owadów Hermetia illucens oraz sprzedaż wytworzonych z larw materiałów paszowych do producentów karm (podmiotów gospodarczych) dla zwierząt towarzyszących, akwakultury oraz do karmienia zwierząt gospodarskich.

Plan inwestycyjny Spółki obejmuje dwa główne procesy inwestycyjne, to jest największą w Europie wylęgarnię (ca 2 500 m2) – Centrum Genetyczne rozrodu i hodowli Hermetia illucens oraz nowy zakład tuczu muchówki Black Soldier Fly o wydajności 25 000 ton świeżego mięsa rocznie. Budowa Centrum Genetycznego rozrodu i hodowli Hermetia illucens rozpoczęta została w trzecim kwartale 2021 roku. Zwiększenie produkcji pozwoli na zwiększenie sprzedaży z zakładu w Robakowie oraz przygotowanie do hodowli wylęgów pod nowy zakład tuczu.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

hipro
hipro

Dokumenty spółki

Autoryzowany doradca i animator akcji

Autoryzowany Doradca:
Trigon Dom Maklerski S.A.
ul. Mogilska 65
31-545 Kraków
telefon: +48 12 629 24 56

e-mail: sekretariat@trigon.pl

Animator akcji:
Dom Maklerski BDM SA
ul. Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała, Polska
tel.: +48 33 812 84 22
fax: +48 33 812 84 42
www: www.bdm.pl

Kontakt

Kontakt z Biurem Zarządu
Kinga Lasota-Kielan
E: kinga.lasota-kielan@hipromine.com
T: +48 570 220 664

Kontakt dla inwestorów:
Michał Makarczyk
E: m.makarczyk@makmedia.pl
T: +48 602 280 858

Hipromine

Łączymy zrównoważoną, bliską naturze hodowlę owadów z nowoczesną technologią. Wprowadzając na rynek alternatywne dla tradycyjnego białko bezkręgowców, realizujemy misję ograniczenia marnotrawstwa żywności, ograniczając degradację środowiska.

Kontakt

HiProMine S.A. ul. Poznańska 12F 62-023 Robakowo

Dane firmy

REGON: 361521251

KRS: 0000556957

NIP: 1132889689

Kapitał zakładowy:  887 261 PLN

Kapitał wpłacony:  887 261 PLN

Ład korporacyjny

Prezes Zarządu
Michał Pokorski

Członek Zarządu
Damian Józefiak

RELACJE INWESTORSKIE

Skip to content