1. Spółka

1.1. O spółce

Spółka HiProMine S.A. jest dostawcą białka pochodzącego z alternatywnych źródeł, wytwarzanego przy wykorzystaniu innowacyjnej oraz autorskiej technologii przemysłowej hodowli owadów. Oferta spółki skierowana jest głównie na rynek karm dla zwierząt domowych, gospodarskich oraz dla hodowli ryb, a także ogrodnictwa. W opinii Spółki wykorzystanie białka owadziego do produkcji pasz i materiałów paszowych stanowi rozwiązanie dla problemów współczesnego świata takich jak: relatywnie szybki wzrost liczby ludności, z którego wynika rosnące zapotrzebowanie na białko, któremu towarzyszy zjawisko powszechnego marnowania żywności, w szczególności w krajach rozwiniętych.

1.2. Władze spółki

RADA NADZORCZA

 • Krzysztof Domarecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej, prawnik, przedsiębiorca i menedżer. Założyciel i główny akcjonariusz Grupy Selena, holdingu spółek zajmujących się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej w wielu krajach świata .

Wykształcenie:

absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim

Działalność zawodowa:

2021 – obecnie Członek Rady Uczelni Uniwersytetu Wrocławskiego

2019 – 2020 Członek Rady Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

2011 – 2019 Przewodniczący Rady Nadzorczej Selena FM SA

1992 –  2011 – założył firmę Selena, Prezes Selena FM SA

1983 – 1991 pracownik Zakładu Prawa Państwowego Uniwersytetu Wrocławskiego

 • Marek Borzestowski – Członek Rady Nadzorczej, partner zarządzający funduszu venture capital Giza Polish Ventures, członek wielu rad nadzorczych w spółkach internetowych, nowych mediów, biotechnologicznych. Założyciel i prezes zarządu Wirtualnej Polski. Fundator pierwszego polskiego Think Tank Instytutu Sobieskiego oraz fundacji Startup Hub Poland.

Wykształcenie

1989-1994  – Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii. Studia ukończył, uzyskując tytuł magistra inżyniera.

1992-1994 studia w Szkole Biznesu i Zarządzania Uniwersytetu Swansea w Wielkiej Brytanii oraz w Ośrodku Badań Nuklearnych w Karlsruhe.

Działalność zawodowa:

1995-2001 – Asystent na Politechnice Gdańskiej.

1995-2004 – Prezes Zarządu spółki Centrum Nowych Technologii sp. z o.o.

1999-2004 – Prezes Zarządu spółki Wirtualna Polska S.A.

2001-2011 – Prezes Zarządu spółki Sokrates Inwestycje sp. z o.o.

2011 – obecnie, Członek Zarządu GPV I sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 • Maciej Frątczak –Członek Rady Nadzorczej, od początku działalności zawodowej związany z przemysłem paszowym w Polsce, w szczególności z żywieniem stad towarowych drobiu. Wykształcenie wyższe z tytułem doktora nauk rolniczych uzyskane na Katedrze Żywienia Zwierząt obecnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Po obronie pracy doktorskiej przejście do przemysłu paszowego i związanie umową o pracę z wiodącym producentem premiksów mineralno-witaminowych dla zwierząt.

  Przez 18 lat pracy odpowiedzialność za kreowanie oferty, indywidualnych rozwiązań żywieniowych, liderowanie zespołowi doradców i handlowców na terenie Polski i Ukrainy, wdrażanie i realizacja strategii i decyzji korporacyjnych.

 • Łukasz Wierzbicki – Członek Rady Nadzorczej.
  Wykształcenie
  2017 – obecnie – Uniwersytet Warszawski (studia II stopnia) – Wydział Zarządzania – Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia2007 – 2010 – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (I stopień stacjonarne) – Nauki Ekonomiczne – Finanse i rachunkowość. Praca dyplomowa: „Analiza porównawcza funduszy inwestycyjnych BZ WBK S.A. TFI, a Pioneer Pekao S.A. TFI w okresie dekoniunktury”

Działalność zawodowa:

08.2019 – obecnie – Fidiasz EVC Kontroler Finansowy (poprzez Elis Consulting Sp. z o.o. oraz Fidiasz ASI Sp. z o.o.)

09.2021 – obecnie – Fandla Holding S.A. Członek Rady Nadzorczej

04.2017 – 06.2021 – Grupa Trinity S.A. Kontroler Finansowy (umowa zlecenie)

04.2019 – 07.2019 – Arena Tax Spółka Doradztwa Podatkowego Konsultant Podatkowy

04.2017 – 09.2018 – Saturn TFI S.A. Doradca Inwestycyjny

09.2017 – 11.2017 – CMM sp. z o. o. Członek Rady Nadzorczej

01.2017 – 04.2017 – Webber and Saar sp. z o. o. Analityk finansowy (B2B)

06.2014 – 12.2017 – Grupa Trinity S.A. Kontroler finansowy

10.2012 – 02.2014 – BSO Outsourcing sp. z o. o. Księgowy

10.2011 – 02.2012 – Deloitte Audyt sp. z o. o. (Wrocław) Praktykant

07.2010 – 09.2010 – Ernst&Young Audit sp. z o. o. Praktykant

 • Michał Westerlich – Członek Rady Nadzorczej, radca prawny pełniący funkcję wewnętrznego prawnika korporacyjnego.Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i kierowaniu działami prawnymi, audytu wewnętrznego, oraz Compliance.Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw zagranicznych oraz spółek notowanych na giełdzie.
  Działalność zawodowa:
  2019 – obecnie pełni funkcję prokurenta w spółce Selena S.A.2020 – obecnie roku pełni funkcje prokurenta w spółce Selena FM S.A.

 

ZARZĄD SPÓŁKI

Michał Pokorski – Prezes Zarządu

 

 

 

 

 

 

 

 

C-Level Manager z 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu i rozwoju firm produkcyjnych o dużej skali w branżach chemicznych oraz dóbr luksusowych notowanych na europejskich giełdach specjalizujący się w szerokim pojętym zarządzaniu z naciskiem na procesy produkcyjne, wdrożenie LEAN Managementu oraz optymalizację kosztów.

Wykształcenie:

Absolwent Executive MBA na Aalto University w Helsinkach, Politechniki w Berlinie oraz EY Academy w Warszawie.

Doświadczenie Zawodowe

2021 – obecnie – Prezes Zarządu HiProMine S.A.

2021 – Członek Zarządu HiProMine S.A.

2019 – 2021 Prezes Zarządu spółki Stocznia Jachtowa Delphia Sp. z o. o. z siedzibą w Olecku.

2010 – 2019 – Prezes Zarządu spółki Technologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o. o. z siedzibą w Łozienicy.

 

Damian Józefiak – Członek Zarządu

 

 

 

 

 

 

 

Naukowiec i innowator z 20-letnim doświadczeniem w badaniach i rozwoju jako transfer IP do firmy.

Posiadający doświadczenie w:

 • żywieniu zwierząt, zastosowanie dodatków paszowych, technologii produkcji pasz, mikrobiologii molekularnej przewodu pokarmowego;
 • wnioskowaniu, zarządzaniu i prowadzeniu projektów finansowanych w ramach grantów krajowych i międzynarodowych;
 • zarządzaniu procesami w przemyśle drobiarskim i paszowym;
 • optymalizacji procesów przetwarzania pasz w skali przemysłowej.

Współautor zgłoszeń patentowych (UPRP / PCT) w zakresie pasz dla zwierząt, technologii i przemysłowej

hodowli owadów. Współautor licznych publikacji i raportów naukowych, w tym prezentowanych na

konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. Autor i współautor licznych artykułów

popularnonaukowych. Promotor prac doktorskich i magisterskich.

Wykształcenie:

2012 – 2016 Profesura z zakresu żywienia zwierząt – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

2004 – 2012 Rozprawa habilitacyjna z zakresu żywienia zwierząt – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

2000 – 2004 doktorat z zakresu żywienia zwierząt – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

1998 – 2000 magister – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

1995 – 1998 inżynier – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Działalność zawodowa:

2021 – obecnie Członek Zarządu HiProMine S.A.

2016 -2021 – Prezes Zarządu HiProMine S.A.

2015-2016 – Członek Zarządu HiProMine S.A.

2016 – obecnie profesor – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

2014 – obecnie kierownik Katedry Żywienia Zwierząt – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

2004 – obecnie dyrektor R&D w Grupie Piast (producent pasz)

2003 – obecnie wspólnik w Melagris Sp. z o.o. (branża pet-food)

1.3. Akcjonariat

1.4. Strategia

Głównym profilem działalności HiProMine S.A. jest produkcja materiałów paszowych z biomasy owadów oraz produktu ubocznego tj. nawozu organicznego. Spółka zajmuje się produkcją owadów należących do gatunku Hermetia illucens na wszystkich etapach rozwoju i przetwórstwa. Spółka oferuje swoje produkty zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Obecnie odbiorcami towarów są podmioty między innymi z Niemiec, Czech, Litwy, Izraela, Japonii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Norwegii działające w branżach związanych z produkcją materiałów paszowych, a także karm i przysmaków dla zwierząt towarzyszących. HiProMine S.A. jest jedyną spółką na terenie Polski oferującą produkty pochodzenia owadziego w ilościach przemysłowych i jednym z kilku tego typu podmiotów na rynku europejskim. Produkty HiProMine cechuje bardzo wysoka jakość, stale prowadzona kontrola laboratoryjna i nadzór weterynaryjny.

Model biznesowy HiProMine S.A. ukierunkowany jest na produkcję larw owadów Hermetia illucens oraz sprzedaż wytworzonych z larw materiałów paszowych do producentów karm (podmiotów gospodarczych) dla zwierząt towarzyszących, akwakultury oraz do karmienia zwierząt gospodarskich.

Plan inwestycyjny Spółki obejmuje dwa główne procesy inwestycyjne, to jest największą w Europie wylęgarnię (ca 2 500 m2) – Centrum Genetyczne rozrodu i hodowli Hermetia illucens oraz nowy zakład tuczu muchówki Black Soldier Fly o wydajności 25 000 t świeżego mięsa rocznie. Budowa Centrum Genetycznego rozrodu i hodowli Hermetia illucens rozpoczęta została w trzecim kwartale 2021 roku. Zwiększenie produkcji pozwoli na zwiększenie sprzedaży z zakładu w Robakowie oraz przygotowanie do hodowli wylęgów pod nowy zakład tuczu.

2. Informacje finansowe

under construction.

3. Walne Zgromadzenie

under construction.

5. Giełda

5.1 Dokument informacyjny

5.3 Prezentacje

under construction.

5.4 Kalendarium

under construction.

5.5 Autoryzowany doradca i animator

 

 

 

 

Animator akcji:

Dom Maklerski BDM SA | ul. Stojałowskiego 27 | 43-300 Bielsko-Biała, Polska

tel.:          +48 33 812 84 22

fax:           +48 33 812 84 42

www:       www.bdm.pl

5.6 Notowania

under construction.

6. Kontakt

Kontakt z Biurem Zarządu

Kinga Lasota-Kielan

E: kinga.lasota-kielan@hipromine.com

T: +48 570 220 664

 

Kontakt dla inwestorów:

Michał Makarczyk

E: m.makarczyk@makmedia.pl

T: +48 602 280 858

Hipromine

Łączymy zrównoważoną, bliską naturze hodowlę owadów z nowoczesną technologią. Wprowadzając na rynek alternatywne dla tradycyjnego białko bezkręgowców, realizujemy misję ograniczenia marnotrawstwa żywności, ograniczając degradację środowiska.

Kontakt

HiProMine S.A. ul. Poznańska 12F 62-023 Robakowo

Dane firmy

REGON: 361521251

KRS: 0000556957

NIP: 1132889689

Kapitał zakładowy:  587 261 PLN

Kapitał wpłacony:  587 261 PLN

Ład korporacyjny

Prezes Zarządu
Michał Pokorski

Członek Zarządu
Damian Józefiak

RELACJE INWESTORSKIE

Skip to content