Raporty ESPI

-ESPI – Raport Bieżący 1/2022 – Dostęp do systemu ESPI

-ESPI – Raport Bieżący 2/2022- Umowa inwestycyjna

-ESPI – Raport Bieżący 3/2022 – Uzyskanie rekomendacji-grant rządowy

ESPI – Raport Bieżący 4/2022 – Zawarcie umowy dotyczącej nabycia nieruchomości w Karkoszowie

-ESPI – Raport Bieżący 5/2022 – Ogłoszenie ZWZ

-ESPI – Raport Bieżący 6/2022 – Treść uchwal podjetych podczas obrad WZA załącznik: Uchwały podjęte podczas obrad ZWZ 17.08.2022

-ESPI – Raport Bieżący 7 /2022 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 glosów na WZA

-ESPI – Raport Bieżący 8/2022 – Uruchomienie Centrum Gentycznego HiProMine

-ESPI – Raport Bieżący 9/2022 – Patent na system do odchowu owadów

-ESPI – Raport Bieżący 10/2022 – Patent na linię technologiczną do odchowu lub hodowli owadów

-ESPI – Raport Bieżący 11/2022 – Przesunięcie terminu realizacji inwestycji

-ESPI – Raport Bieżący 12/2022 – Ogłoszenie NWZ

-ESPI – Raport Bieżący 13/2022 – Uzupełnienie NWZ

-ESPI – Raport Bieżący 14/2022 – Protokół NWZ

-ESPI – Raport Bieżący 15/2022 – Akcjonariusze powyżej 5%

-ESPI- Raport Bieżący 16/2022 – Uzupełnienie uchwały podjęte na NWZ – ESPI

-ESPI – Raport Bieżący 17/2022 – Zawarcie umowy o roboty budowlane dotyczące zakładu w Karkoszowie z wykonawcą

-ESPI  – Raport Bieżący 18/2022 – Grant rządowy

-ESPI – Raport Bieżący 1/2023 – Patent na linię technologiczną do odchowu lub hodowli owadów – Kanadyjski Urząd Patentowy

-ESPI – Raport Bieżący 2/2023 – Ustalenie szczegółowych zasad oferowania i alokacji akcji serii N

ESPI – Raport Bieżący 3/2023 – Rozpoczęcie budowania księgi popytu w ramach oferowania akcji serii N

Hipromine

Łączymy zrównoważoną, bliską naturze hodowlę owadów z nowoczesną technologią. Wprowadzając na rynek alternatywne dla tradycyjnego białko bezkręgowców, realizujemy misję ograniczenia marnotrawstwa żywności, ograniczając degradację środowiska.

Kontakt

HiProMine S.A. ul. Poznańska 12F 62-023 Robakowo

Dane firmy

REGON: 361521251

KRS: 0000556957

NIP: 1132889689

Kapitał zakładowy:  587 261 PLN

Kapitał wpłacony:  587 261 PLN

Ład korporacyjny

Prezes Zarządu
Michał Pokorski

Członek Zarządu
Damian Józefiak

RELACJE INWESTORSKIE

[elfsight_cookie_consent id="1"]

Skip to content