POIR.02.03.04-30-0002/19

 

Od 1 sierpnia 2019 roku HiProMine S.A. realizuje projekt: HiproTech – innowacyjna technologia ogrzewania w przemysłowej hodowli i chowie owadów na cele paszowe. Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Cel projektu: uzyskanie prawa do ochrony własności przemysłowej i możliwość wejścia na wybrane rynki zagraniczne z innowacyjną technologią mającą zastosowanie w branży produkcji owadów. Wnioskodawca zamierza objąć szeroką ochroną międzynarodową opracowany przez siebie system podłogowego ogrzewania paszy dla owadów który znacząco podnosi efektywność masowej produkcji owadów przyczyniając się do polepszenia efektywności konwersji paszy, zwiększając wielkość i przeżywalność osobników, a także powodując oszczędności energii zużywanej w procesie produkcji. Firma posiadając technologię o wysokich parametrach technicznych i użytkowych w porównaniu do technologii wykorzystywanych i oferowanych przez konkurencję ma szanse na uzyskanie wysokiej pozycji rynkowej. Otrzymanie ochrony stanie się istotnym źródłem przewagi konkurencyjnej.

 

Wartość projektu: 566 000.00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 283 000.00 zł

 

Więcej informacji o programie na stronie: www.parp.gov.pl

Hipromine

Łączymy zrównoważoną, bliską naturze hodowlę owadów z nowoczesną technologią. Wprowadzając na rynek alternatywne dla tradycyjnego białko bezkręgowców, realizujemy misję ograniczenia marnotrawstwa żywności, ograniczając degradację środowiska.

Kontakt

HiProMine S.A. ul. Poznańska 12F 62-023 Robakowo

Dane firmy

REGON: 361521251

KRS: 0000556957

NIP: 1132889689

Kapitał zakładowy:  887 261 PLN

Kapitał wpłacony:  887 261 PLN

Ład korporacyjny

Prezes Zarządu
Michał Pokorski

Członek Zarządu
Damian Józefiak

RELACJE INWESTORSKIE

Skip to content